Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

ĐÔI GIÀY BỔN PHẬN NẶNG NỀ


Đôi Giày Bổn Phận Nặng Nề

Đôi giày của người sẽ bằng sắt và đồng, đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu (Phục truyền luật lệ ký 33:25)

Dưới đây là hai thứ được cung ứng cho kẻ lữ hành: giày và sức lực.

Đối với giày: chúng rất cần thiết cho việc đi dọc theo con đường gồ ghề và để chà đạp loại kẻ thù gây chết chóc. Chúng ta sẽ không đi chân trần – điều này sẽ không phù hợp với các vương tử có dòng huyết hoàng tộc. Giày của chúng ta không phải là loại phổ thông, vì chúng sẽ có đế kim loại bền, là loại giày không bị mòn ngay cả khi hành trình dài và khó khăn. Chúng ta sẽ có sự bảo hộ tương xứng với mọi cấp thiết của con đường và chiến trận. Vì vậy, chúng ta hãy dạn dĩ tiến bước, đừng sợ đủ thứ gây hại mặc dù chúng ta đạp lên loài rắn hoặc đạp chân lên chính con rồng.

Đối với sức lực: nó sẽ tiếp tục mãi bao lâu thời buổi của chúng ta cứ tiếp tục, và nó sẽ được làm cho tương xứng với căng thẳng và gánh nặng của thời buổi đó. Câu nói rất ngắn: "sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu", nhưng ý nghĩa rất đầy đủ. Ngày này chúng ta có thể gặp gỡ thử thách, và đối với công việc đòi hỏi năng lực, nhưng chúng ta cũng phải tìm kiếm sức lực tương xứng. Câu nầy được ban cho A-se cũng được ban cho chúng ta, là những người có đức tin tương xứng với nó bất cứ đâu. Chúng ta hãy dấy lên đến sự dạn dĩ thánh, nó đã được tính toán để tạo ra trong tấm lòng biết tin cậy.


MỘT TRONG CÁC ĐẤNG TIÊN TRI?“Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri” — Mác 8:27-28

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus được công nhận là lãnh tụ tôn giáo quan trọng và là một vị giáo sư đầy năng quyền bởi các tôn giáo của thế gian. Tuy nhiên, Cơ đốc nhân xem Chúa Jêsus còn hơn một vị tiên tri, một giáo sư tài ba, hay nhà sáng lập một tôn giáo mới nữa kìa. Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa. Ngài là Cứu Chúa của thế gian. Chúng ta hãy giúp cho thế gian nhìn biết Chúa Jêsus thực sự là ai!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, làm ơn chúc phước cho mọi nỗ lực của con cái Ngài, họ đang làm cho thế gian nhìn biết Chúa Jêsus là ai. Trong danh Chúa Jêsus. Amen


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

HỌ NÓI TA LÀ AI?Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? — Mác 8:27

Suy Gẫm:

Nếu bạn hỏi người ta hôm nay: họ nghĩ Chúa Jêsus là ai, bạn sẽ nhận được hàng ngàn câu trả lời. Nhiều người không biết và hoàn toàn chẳng quan tâm. Nhu cần lớn lao nhất của kẻ bị mất cũng như cho các môn đồ của Chúa Jêsus cả hai, phải nhận biết Ngài thực sự là ai và chứng tỏ điều đó trong đời sống của chúng ta!

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, xin giúp đỡ cho chúng con — và đặc biệt giúp đỡ con — chứng tỏ tốt hơn Chúa Jêsus là ai với những người ở chung quanh chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.