Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

SỰ THẬT VỀ VIỆC LẮNG NGHE


Sự Thật Về Việc Lắng Nghe"

"Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có" — Mác 4:25

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus muốn chúng ta biết rằng khi chúng ta dấn thân vào việc lắng nghe Ngài, Ngài vẫn năng động trong mối tương giao. Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm! Nhưng, chúng ta phải cởi mở đối với sự dạy của Ngài. Chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe, nghe theo, và áp dụng sứ điệp của Ngài vào đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cẩu thả, không quan tâm, hoặc cứng lòng đối với sứ điệp của Chúa Jêsus, những gì chúng ta hiểu ít sẽ bị tước đi khỏi chúng ta. Có một sự khẩn cấp cho việc lắng nghe Chúa. Hai giọt nước mưa có thể rơi xuống một là những đảo nhỏ ở hai bên của Continental Divide (đường phân thuỷ lục địa) tại Mỹ và một giọt rơi ở tận cuối của Thái Bình Dương và một giọt rơi ở Đại Tây Dương. Khán thính giả đối với sứ điệp của Chúa Jêsus cũng có thể kết thúc ở tận cùng thế giới chiếu theo mong muốn cởi mở của họ đối với sự dạy của Ngài. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao và cơ hội để lắng nghe Chúa Jêsus! Cam kết của chúng ta làm theo như vậy quyết định hữu hiệu điểm đến cuối cùng của cuộc sống chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Đức Chúa Trời là Cha, là Chúa của trời đất, xin giúp con biết lắng nghe. Lạy Cha yêu dấu, hãy dựng thêm trong con một sự khát khao muốn nghe lẽ thật của Chúa Jêsus. Xin mở lòng con trước sứ điệp của Con Ngài. Xin dời hết những hàng rào ngăn trở nào sẽ giữ con không thiết chăm chú nghe nữa. Con muốn đời sống con phải được nắn đúc bằng lời lẽ của Con Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

NHIỀU ĐIỀU PHẢI LẮNG NGHE"Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe! Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa" — Mác 4:23-24

Suy Gẫm:

Nếu sứ điệp của ngày hôm qua (Một ngày kia chúng ta sẽ hiểu hết sự thật về Nước Trời) được dự định để yên ủi chúng ta, sứ điệp hôm nay có ý tác động chúng ta. Chúng ta phải sốt sắng, nghiêm túc theo đuổi lẽ thật của Chúa Jêsus. Cách duy nhất để thực hiện điều này là bằng cách chú ý đến những gì Ngài phán dạy! Điều đó có nghĩa là tự làm quen với đạo Tin lành và tập trung vào mọi lời lẽ của Ngài. Chỉn khi chúng ta dấn thân vào việc lắng nghe Thầy của mình, chúng ta mới có thể lớn lên trong khả năng cảm nhận, hiểu biết, và nhận biết đầy đủ ý muốn của Cứu Chúa chúng ta. Logo xưa của RCA Victor có bức ảnh của một con chó chăm chú lắng nghe "loa" của một máy hát có ghi hàng chữ: "Giọng Nói Của Sư Phụ". Chúa Jêsus phán cùng chúng ta rằng chúng ta phải có lỗ tai để nghe Kinh Thánh và lắng nghe tiếng của Thầy mình!

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, xin giúp đỡ con khi con tìm cách chịu kỷ luật và chăm chú nghe lời lẽ của Con Ngài và là Cứu Chúa của con. Con muốn nhận biết lẽ thật của Chúa Jêsus bằng cách nghiên cứu đời sống và lời lẽ của Ngài, tìm hiểu chúng, rồi đưa chúng vào thực hành. Xin nắn đúc con và khiến con càng trở nên người giống như Chúa của con khi con lắng nghe tiếng phán của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

MỘT NGÀY KIA BẠN SẼ NHÌN THẤY RÕ RÀNGNgài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng" — Mác 4:21-22

Suy Gẫm:

Nhầm lẫn là một trong những tình trạng bực bội trong tâm trí. Không nhìn thấy rõ ràng, không có khả năng nhận thức đầy đủ, và không có khả năng hiểu biết khiến cho chúng ta cảm thấy ngớ ngẩn hay ngu ngốc. Chúa Jêsus không muốn các môn đồ Ngài cảm thấy bất kỳ kiểu nào trong số này. Ngài muốn họ nhìn biết rằng mọi sự về Vương quốc sẽ được tỏ ra vào thời điểm thích hợp. Mọi sự sẽ được bày ra trong ánh sáng. Ngài không đến để che giấu sứ điệp của Ngài trong một căn phòng tối. Vì vậy, công việc của chúng ta là lắng nghe và chờ đợi, luôn luôn vâng theo những gì chúng ta hiểu rõ và tin tưởng rằng các sự việc gây nhầm lẫn sẽ được bày ra trong ánh sáng. Sự tin cậy của chúng ta đặt nơi Chúa Jêsus và các lời hứa của Ngài phải lộ ra. Chúng ta không để cho mọi thất vọng của mình với những gì bị che giấu tước đi khỏi chúng ta những điều mà chúng ta nhìn biết hôm nay và ánh sáng rực rỡ của lẽ thật đang chờ đợi chúng ta trong tương lai.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, con cần sự nhịn nhục. Con không giỏi lắm trong việc chờ đợi. Con muốn mọi câu trả lời ngay bây giờ. Tuy nhiên, lạy Cha yêu dấu, con biết rằng Ngài đã tỏ ra những gì con cần phải nhìn biết ngay lúc nầy đây. Xin hướng dẫn con nhìn biết ý muốn và lẽ thật của Ngài đầy đủ hơn ngay cả khi con đã được Ngài nhìn biết cách trọn vẹn. Con bám vào lời hứa của Chúa Jêsus, tin chắc rằng mình sẽ nhận biết hết mọi sự. Con cầu nguyện trong danh của Ngài. Amen.