Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

ĐƯỢC PHƯỚC“Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh” — Mác 5:30-34

Suy Gẫm:

Ở cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể giải thích sai ý định của Chúa Jêsus. Có người đã nói rằng Chúa Jêsus chỉ đang tìm cách để bảo đảm cho nhiều người khác thấy rằng Ngài đã làm ra một phép lạ cả thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Linh trong biến cố nầy, chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus đang tìm cách chúc phước cho người đàn bà nầy vì bà ta đã bày tỏ ra đức tin. Sự khẳng định có cần cho những bước đi chính đáng trong đức tin nơi Tân Ước. Bây giờ, không biết chúng ta có thực hiện những sự khẳng định ấy có thừa trong nhà thờ và trong gia đình của chúng ta hay không mà thôi!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa yêu thương, cảm tạ Ngài vì đã dùng con trong vòng dân sự Ngài và gia đình của Ngài. Xin sử dụng con biết tiếp đón nhiều người khác, họ đã đến làm một chi thể trong dân sự có lòng tin của Ngài. Xin sử dụng con để làm phước và khẳng định mọi nỗ lực của họ muốn tôn vinh Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

HÃY TINVì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh — Mác 5:28-29

Suy Gẫm:

Đức tin là một việc rất đáng kinh ngạc! Chúa Jêsus phán rằng đức tin mang kích cở của một hột cải có thể dời đi một ngọn núi. Đức tin ấy tác động nhiều hơn đối với người đàn bà nầy. Mọi sự bà ta đã có là đức tin có kích cở của cái "vạt áo", nhưng nó còn hơn hẳn thế nhiều. Nếu bạn đang phấn đấu với việc tin, hãy nhớ, đức tin nhỏ là một khởi đầu rất lớn. Bây giờ, hãy làm theo đi. Đừng để cho nó ngồi yên ở đó mà teo lại, song hãy với tay ra đụng cái "vạt áo" rồi hãy bắt đầu từ đó. Đức Chúa Trời sẽ làm cho đức tin ấy lớn lên khi bạn bước đi!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha, làm ơn giúp cho những người con quen biết, họ đang phấn đấu với việc tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa Jêsus ... Lạy Chúa, làm ơn sử dụng con và nhiều người khác nữa trong gia đình đức tin của con khích lệ họ biết đi ra nhơn đức tin họ đang có và nguyện Ngài làm cho họ tấn tới từ đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

NGHE NÓI VỀ CHÚA JÊSUS


"Nghe Nói Về Chúa Jêsus"

Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài — Mác 5:25-27

Suy Gẫm:

Giairu (là người chúng ta đã gặp ở mấy câu đứng trước) là đàn ông, còn đây là một người đàn bà. Giairu là cấp lãnh đạo tôn giáo còn người đàn bà không thể bày tỏ công khai đức tin vì nan đề của mình. Ông ta có quyền hành, nhưng bà ta là kẻ nghèo khó cơ cực vì cớ bệnh tật của mình. Giairu và người đàn bà nầy ở cùng một vị trí dù là có khác biệt nhau nhiều thứ — bà ta cần đến Chúa và Chúa yêu thương bà ta. Cả hai hạng người rất khác biệt nầy tỏ ra đức tin của họ nơi Chúa rồi liều lĩnh đến xin Ngài giúp đỡ cho. Họ đã không thất vọng nơi phần kết quả. Vậy thì điều chi gây khó cho chúng ta không tỏ ra nhu cần của mình cho Chúa rồi không dám đến gần với Ngài? Chúng ta hãy sử dụng trường hợp của người đàn bà nầy và Giairu làm lời mời gọi của chúng ta bỏ đi sự nhạt nhẽo và niềm tin e sợ lại sau lưng rồi hãy bước theo sau Chúa Jêsus!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Đấng Toàn Năng, xin ban cho con lòng dạn dĩ, sức lực, và can đảm sống theo đức tin của mình, nương cậy, và cần đến Chúa Jêsus một cách công khai trước mặt nhiều người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.