Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

HÃY VÂNG NGHE NGƯỜI“Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người nầy là Con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người” — Mác 9:7

Suy Gẫm:

Đức Chúa Trời rất rõ ràng đối với các môn đồ của Chúa Jêsus, họ rất đỗi kinh ngạc. Đối với dân Do-thái, Môi-se và Ê-li quan trọng là dường nào, đứng ở giữa họ là một người rất siêu việt – Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài và là Chúa của họ. Họ cần phải nghe theo Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là vị giáo sư siêu việt. Chúa Jêsus là Đấng Tiên Tri siêu việt. Chúa Jêsus là sự trông cậy siêu việt và là Đấng Mê-si của dân sự Đức Chúa Trời. Hãy vâng nghe Người!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, cảm tạ Ngài vì đã phán cùng chúng con một cách trọn vẹn và rõ ràng qua Con của Ngài — cả khi Ngài còn ở trên đất và khi Ngài tiếp tục cung ứng sự hướng dẫn và sức lực cho chúng con lúc bây giờ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

NÓI MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH NÓI CHI“Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy thầy, chúng ta ở đây tốt lắm; hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi” — Mác 9:5-6

Suy Gẫm:

Lời lẽ của Phierơ rất là buồn cười, mặc dù có thiện chí đấy. Một số thời điểm nên được giữ trong yên lặng. Lời nói không làm cho thời khắc nầy mất đi tính thiêng liêng. Thay vì tìm cách để trở nên người khôn ngoan, người trực tính và là người lãnh đạo cả nhóm, đôi khi chúng ta cần phải im lặng và để cho Đức Chúa Trời tỏ ra ý nghĩa và cường độ của thời khắc đó. Phi-e-rơ không thể nắm bắt Chúa Jêsus rất siêu việt so với bao người khác. Tuy nhiên, dầu với sự thiếu hiểu biết đó, ông nên chờ đợi trong sự kính sợ cho đến chừng nào ý muốn của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra thay vì cố nói ra khi không biết điều mình phải nói!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì hay luôn có nhiều lời khi lo sợ đầy dẫy trong con và sự im lặng tôn kính sẽ là mòn quà con dâng lên trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

BÀY TỎ SỰ VINH HIỂN NGÀI CHO BA NGƯỜIKhỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao; và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Jêsus — Mác 9:2-4

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus hiện ra ở đây với hai nhóm "bạn". Nhóm thứ nhất được tạo thành từ vòng trong ba môn đồ của Chúa Jêsus —Phierơ, Giacơ, và Giăng. Nhóm kia được tạo thành từ hai nhân vật vĩ đại từ quá khứ của Israel là Môi-se và Ê-li. Áo xống trắng, chói loà của Chúa Jêsus là một biểu tượng mạnh mẽ nói tới nguồn gốc thiên thượng và tính siêu việt của Ngài. Vì Chúa Jêsus được sắp xếp với Môi-se và Ê-li, trở thành bạn hữu và trong cuộc trò chuyện với họ, thật là khó tin đối với ba môn đồ của Ngài. Họ ít nhận ra rằng Đức Chúa Trời sẽ nâng Chúa Jêsus lên một vị thế cao hơn các giáo sư, các cấp lãnh đạo và các tiên tri lỗi lạc nầy. Đối với tôi, đặc biệt thú vị ở chỗ Chúa Jêsus không có hết thảy các môn đệ ở đấy với Ngài — thậm chí không có đủ 12 môn đồ có mặt vào thời điểm này. Chúa Jêsus đã chia sẻ trong các mối quan hệ ở mọi cấp độ gần gũi khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng được mời trong từng thời điểm. Ngài đã đầu tư rất nhiều vào 12 sứ đồ và thậm chí còn nhiều hơn với "3 người thuộc vòng trong", mỗi người sẽ tác động đến Hội thánh đầu tiên bằng các phương thức thật mạnh mẽ. Chúng ta không thể làm cho mọi người thay đổi được. Một mình chúng ta không thể làm cho thế giới thay đổi được. Chúng ta có thể tác động đến một ít người, đổi lại họ có thể tác động đến một ít người nữa. Không bao lâu thì ảnh hưởng của chúng ta đã vượt khỏi chính mình. Vậy, bạn đang đầu tư vào cuộc sống mình với ai và bạn đang truyền bá đức tin mình với ai vậy?

Cầu nguyện:

Lạy Cha, làm ơn sử dụng đời sống con để tạo ra cái chạm cho điều lành và lan truyền ân điển và phẩm chất của vương quốc Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết con nên đầu tư đời sống của mình cho ai. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.