Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

CON MẮT XÉT ĐOÁNChúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài— Mác 3:2

Suy Gẫm:

Ngược lại với con mắt thương xót của Chúa Jêsus (xem Mác 3:1 và phần tín kính hôm qua) là con mắt xét đoán và phê phán của đối thủ Chúa Jêsus. Đối thủ của Chúa Jêsus đang tìm cách sử dụng cơ hội chữa lành của người nầy nhằm ngày Sa-bát làm cơ sở cho sự bắt bớ và xét đoán Chúa Jêsus. Nói cách khác, nhân tính của người đã bị quên phứt đi; người không còn là chỗ tựa cho các đối thủ của Chúa Jêsus sử dụng trong bi kịch thù ghét kình chống Chúa Jêsus. Nếu chúng ta thành thật với lòng, chúng ta sẽ công nhận rằng chúng ta sẽ bị bẫy trong sự xưng công bình, bảo vệ, và bảo hộ đức tin tôn giáo của chúng ta đến nỗi chúng ta mù quáng trước các nhu cần của những người ở chung quanh chúng ta về ân điển của Đức Chúa Trời. Khi ấy lẽ thật sẽ bị vứt bỏ trong danh nghĩa của sự bảo toàn. Đức Chúa Trời cấm chúng ta không nên sống như thế!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, làm ơn đừng để con chỉ biết nhắm vào việc tự bảo toàn tôn giáo của mình để rồi con quên không tìm kiếm lẽ thật của Ngài và bỏ qua bổn tánh của Con Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

CON MẮT THƯƠNG XÓTLần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay — Mác 3:1

Suy Gẫm:

Chúa Jêsus chạm đến nhiều người với lòng thương xót, sự quan tâm, sự chữa lành, sự yên ủi, và sự dạy dỗ của Ngài. Ngài tiếp cận với nhiều người như thế bằng cách nào chứ? Có người đến với Ngài để được chữa lành vì họ đã nghe nói đến quyền phép thắng hơn ma quỉ và bệnh tật của Ngài. Tuy nhiên, nhiều người khác chỉ đơn thuần có mặt và Chúa Jêsus nhìn xem họ bằng "con mắt thương xót". Ngài nhìn thẳng vào mắt họ, đời sống họ, và tấm lòng của họ và rồi Ngài hành động tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của họ. Liệu chúng ta có nhìn xem và hành động để làm phước cho những người ở chung quanh chúng ta, có phải họ cần đến sự quan tâm đầy lòng thương xót của Chúa Jêsus không?

Cầu nguyện:

Lạy Cha ở trên trời, làm ơn giúp chúng con nhìn thấy người nào đang có cần cái chạm ân điển của Chúa Jêsus và rồi chia sẻ tình yêu thương của Ngài theo cách riêng với họ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.


Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

CHỦ CỦA TỪNG PHÚT MỘT"Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát" — Mác 2:28

Suy Gẫm:

Jêsus là Chúa! Ngài có quyền trên muôn vật! Ngài là Chủ Tễ và Quan Tướng của mọi sự. Lời lẽ của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, ý muốn của Ngài về ngày Sa-bát hình thánh cơ sở của lẽ thật chúng ta. Vì vậy, những gì Chúa Jêsus làm nhơn ngày Sa-bát, nói về ngày Sa-bát, và dạy dỗ về ngày Sa-bát là tấm gương, giáo huấn, và lẽ thật của chúng ta về ngày Sa-bát. Chúng ta tìm kiếm Chúa Jêsus, chớ không tìm kiếm ngày Sa-bát! Ngài là Đấng ban cho sự yên nghỉ và sự tươi mới chân chính.

Cầu nguyện:

Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết, là Cha của con ở trên trời, cảm tạ Ngài vì ban cho chúng con nguyên tắc của ngày Sa-bát. Con biết con cần nghỉ ngơi và con cần phải nhớ rằng mọi sự tốt lành đều đến từ Ngài. Tuy nhiên, lạy Cha yêu dấu, con biết con cần đến Chúa Jêsus rất nhiều. Con cần sự yên ủi, quyền phép, sự yên nghỉ, và ân điển của Ngài. Lạy Chúa Jêsus xin hãy đến! Amen.